Hvor længe beskytter ophavsretsloven?

En ophavsret har en gyldighedsperiode. Alt efter om det er personlig ophavsret, eller en virksomheds ophavsret, er perioden forskellig. Typisk tages der udgangspunkt i dødsåret for ophavsmanden, og dertil tillægges 70 år. Er der tale om at der er flere ophavsmænd til et værk, så er det 70 år fra den længstlevende af ophavsmændenes dødsår.
Der er specielle regler når det kommer til ophavsretten til film. Her er ophavsmændene sammensat af følgende;

  • Den ledende instruktør
  • Drejebogsforfatteren
  • Dialogforfatteren
  • Komponisten til musikken der er særligt produceret til filmen

Ophavsret uden ophavsmandens navn

Hvis der ikke er en eller flere specifikke ophavsmænd på værket, beregnes ophavsretsperioden anderledes. Da der ikke er et dødstidspunkt, beregnes det i stedet ud fra offentliggørelsen af værket. Det vil sige at hvis værket blev offentliggjort i 1975, så er der ophavsret på det frem til år 2045.

Ophavsret på værker der ikke er offentliggjort

Hvis et værk aldrig er offentliggjort, og er uden navngiven ophavsmand, beregnes ophavsretten fra  året efter hvor værket er blevet fremstillet, og perioden er ligeledes her 70 år.

Hvis et værk, der ikke tidligere er offentliggjort, bliver offentliggjort efter at den oprindelige ophavsret er udløbet, så træder der for en ny periode på 25 år i kraft.